Tekstvak:            Welkom op de site van

Info  over onze hobby op Wieringen:

 

Op Wieringen wordt er al veertien  seizoenen lang de smartlap en het levenslied gezongen.

Veertien seizoenen is al best een lange tijd.

De formule die gebruikt wordt staat bekend als de “ Wieringer” methode.

Eenmaal per maand wordt er een groot meezingkoor gevormd.

De organisatie zorgt voor de mappen die op de zangavond ter beschikking worden gesteld.

De muzikale begeleiding bestaat uit accordeons, bas en drum.

 

Er is geen dirigent , een voorzanger heeft de leiding over het gelijk beginnen en gelijk eindigen

.Op een zangavond worden er ongeveer vierentwintig liedjes gezongen,deze  liederen zijn zeer divers van aard.

Vanaf November tot en met April is er elke derde zaterdag van de maand een meezing avond

in café   “De Maaier”  Terpstraat 1  in Wieringerwerf.

 

Naast het meezingkoor is tien jaar geleden het kernkoor  gestart.

 

Dit kernkoor is de basis voor onze optredens.

Het kernkoor komt ook eenmaal per maand  bij elkaar op de eerste vrijdag van de maand.

Dan worden  er nieuwe nummers “uitgetest” en oefenen de muziekanten de wat “lastige” nummers.

Hoog in het vaandel staat de gezelligheid bij het “Wieringer” meezingkoor.

En deze formule zal niet snel veranderen.

Meezingkoor
“ Wieringen ”